Trusturi, Testamente & Planificare Succesorală Planificarea Succesiunii
și
Trusturi

Sunteți în căutarea unui avocat pe planificarea succesorală în San Francisco (Bay Area), Walnut Creek (East Bay), El Dorado Hills (Greater Sacramento) sau alte părți ale Californiei de Nord?

Dacă răspunsul dvs. la întrebarea de mai sus este afirmativ, atunci ați ajuns la locul potrivit. Andrei Jingan este un avocat vorbitor de limbă română axat pe planificarea succesorală și dreptul afacerilor în California, cu birouri în San Francisco, Walnut Creek și El Dorado Hills care deservește clienții din întreagul stat California. 

S-ar putea să vă întrebați ce este o "trust" și dacă aveți cu adevărat nevoie de unul. 

Un trust este un instrument juridic care permite clientului (adesea numit trustmaker, trustor, concedent sau fondator) să încredințeze titlul de proprietate al bunurilor sale în mâinile unui mandatar (care poate fi aceeași persoană cu trustmakerul în cazul unui trust revocabil) să gestioneze bunurile pentru benificiarii indicați în trust. În cele mai multe cazuri, oamenii aleg să creeze un trust pentru a evita procesul de tutelă și curatelă și pentru a evita distribuirea proprietății succesorale prin judecată care este un proces de lungă durată și foarte scump în California.

În California, regula de bază este că toată lumea are nevoie de un plan succesoral bazat pe trust, cu excepția cazului în care clientul (1) nu deține proprietăți imobiliare, (2) valoarea totală a activelor clientului nu depășește 166.250 dolari, (3) nu-i pasă de planificarea pe incapacitatea, și (4) nu are nici un copil minor. Pe baza acestui fapt, se estimează că aproximativ 90% din rezidenții din California trebuie să ia în considerare întocmirea unui trust. 

Despre AJ Law Firm

Succes prin muncă asiduă

Un avocat de planificare succesorală, vă poate ajuta să creați un trust pentru:

 • Organizați-vă afacerile succesorale
 • Structurați distribuția bunurilor dumneavoastră în timpul vieții și ulterior
 • Minimizați expunerea la impozitele pe proprietate și la taxele oneroase de succesiune
 • Protejați-vă averea de creditori sau de pierderile financiare cauzate de divorț
 • Direcționați distribuția specifică a bunurilor succesorale în cazul în care beneficiarul nu supraviețuiește timpului de distribuire, ceea ce este deosebit de util în familiile cu interese divergente, căsătorii subsecvente, copiilor vitregi, a socrilor agresivi, etc.
 • Evitați un proces îndelungat de judecată succesorală
 • Păstrați în secret distribuția proprietății succesorale

Echipa noastră este dedicată reprezentării juridice în mod competent, zelos și fără echivoc. Munca asiduă cuplată cu soluții inovatoare este obiectivul nostru principal.

Ne străduim întotdeauna să ne optimizăm procesele interne, astfel încât să putem oferi asistență juridică de calitate. 

Întrebări frecvente

Acest lucru depinde de cazul dumneavoastră, iar detaliile trebuie discutate cu avocatul nostru. 

Un trust este un document pe care îl creați în timpul vieții (în timp ce aveți capacitate mentală) prin care proprietatea și banii vor fi distribuiți după moartea dumneavoastră moștenitorilor aleși (beneficiarilor) de către o persoană în care aveți încredere (mandatar). 

Spre deosebire de un testament, un trust de viață nu trebuie să fie procesat de către instanța judecătoarească, ceea ce duce la economii substanțiale pentru familii (variind între 30.000 dolari la sute de mii de dolari, în funcție de valoarea totală a proprietății succesorale la momentul decesului). 

În comparație cu planificarea succesorală prin testament, un plan succesoral bazat pe Trust vă va ajuta să evitați implicarea judecătoriei succesorale la distribuirea bunurilor succesorale și ca urmare vă va economisii familiei dvs. o sumă substanțială.   

Un testament este un document care specifică modul în care persoana dorește ca banii și bunurile sale să fie distribuite moștenitorilor după moartea sa. Persoana numește un executor, care este responsabil pentru distribuirea bunurilor sale, și moștenitori, care vor primi bunurile sale succesorale. În Testament, o astfel de persoană poate numi, de asemenea, tutorii pentru copiii săi minori. De obicei, testamentele trebuie să treacă prin judecata succesorală (probate court), iar cheltuilelile judecătoreși sunt calculate ca procent din valoarea totală a bunurilor succesorale, cu excepția cazului în care bunurile succesorale sunt distribuite moștenitorilor printr-un trast (Trust).  

Ne ocupăm practic de majoritatea cazurilor legate de domeniul nostru principal de activitate juridică, care este planificarea succesorală (inclusiv trusturi și testamente) și dreptul afacerilor (inclusiv dreptul contractual). 

Un plan succesoral complet include de obicei următoarele:

 • Un testament sau un trust revocabil (după caz);
 • Un testament pour-overpentru a transfera trustului după moartea clientului orice bunuri succesorale omise în timpul vieții;
 • Nominalizarea tutelei pentru copiii minori  princare se desemnează atât tutorii temporari, cât și cei permanenți precum și solicitarea excluderii exprese a potențialilor tutori (dacă este cazul);
 • Procură financiară prin care desemnează persoanele împuternicite să acționeze în numele clientul pentru chestiuni financiare atunci când clientul își pierde capacitatea juridică (de regulă când e grav bolnav);
 • Advance Health Care Directive, numind persoana care ar putea lua decizii medicale în numele dumneavoastră dacă nu ați fost în măsură să le comunicați direct medicilor dvs.;
 • Autorizatie HIPPA, care permite persoanei alese de dumneavoastra sa acceseze informatiile dvs. medicale cu caracter personal sau confidențial. 
 • Actul de transfer (cu documente însoțitoare) pentru fiecare proprietate imobiliară pentru evitarea succesiunii și transferul rapid al dreptului de proprietate către beneficiarii vizați după decesul clientului;
 • Instrucțiunile pentru transferul bunurilor în trast (Trust). După crearea Trustului, este foarte important să transferați bunurile dvs. în Trust pentru a evita implicarea judecătoriei succesorale (probate court) la decesul clientului. Acest lucru se aplică atât bunurilor care le dețineți la moment precum și bunurilor obținute de dvs. în viitor. Din nou, acest lucru este EXTREM DE IMPORTANT pentru un plan succesoral de succes, iar aceste instrucțiuni vă vor oferi îndruma specific cu privire la modul de transfer a acestor bunuri în trust în dependență de categoria acestor bunuri;
 • Cesiunea bunurilor personale pentru a transfera trustului dumneavoastră toate bunurile mobile care nu au un act de proprietate (cum ar fi mașini, mobilier, bijuterii, colecții de cărți, etc.);
 • Cesiunea sau transferul intereselor de afaceri. Dacă dețineți o afacere, pentru planificarea succesiunii asupra acestei afaceri, dreptul dvs. asupra acestei afaceri trebuie transferat în trust pentru a evita implicarea instanței succesorale atunci când proprietarul afacerii moare sau devine incapabil.

  De asemenea, proprietarii de afaceri ar putea lua în considerare un acord de vânzare-cumpărare pentru planificarea succesiunii lor în aceste afaceri. Prin acest acord, se prevede modul în care cota-parte din afacere poate fi realocată sau transferată, fără implicare instanței de judecată, în cazul în care partenerul respectiv decedează sau părăsește în alt mod afacerea.

 • Instrucțiunile de Comemorare. Acest document oferă ocazia de a împărtăși o anumită înțelepciune de viață cu cei dragi, de a instrui familia cu privire la preferințele dumneavoastră funerare (inclusiv ce scripturi să fie citite și ce muzică să fie redată) etc.

Taxele aproximative pentru serviciile noastre de planificare succesorală sunt publicate pe următoarea pagină web. O estimare exactă va fi dată după prima întâlnire. 

Pentru probleme de drept de afaceri, de obicei, percepem aproximativ $ 500 - $ 800 pe oră, în funcție de complexitatea problemei juridice. 

Puteți face o programare cu avocatul nostru prin intermediul următorului link

FACEȚI CUNOȘTINȚĂ CU AVOCATUL NOSTRU

Andrei JINGAN

Avocat

Sunt un avocat licențiat în California, consilier în drept, și cel mai important, un tată a trei copii care înțelege nevoile și greutățile familiilor din California. Când nu lucrez, mă puteți găsi în parcurile din apropiere jucându-mă cu copiii mei deoarce ei sunt binecuvântarea mea.

Programați-vă la o convorbire gratis și confidențială cu avocatul Andrei Jingan

În timp ce majoritatea românilor și moldovenilor cred că au nevoie doar de un testament pentru planificarea succesorală în California (ceea ce este comun în România și Republica Moldova), foarte puțini își dau seama că distribuirea bunurilor succesorale specificate în testament trebuie să fie efectuată prin judecata succesorală (probate court) în California, iar taxele obligatorii de succesiune încep de la aproximativ 6000 dolari SUA până la sute de mii, în funcție de valoarea totală a bunurilor decedatului la momentul decesului. Din acest considerent, în cazul în care un testament este ales ca singurul instrument de planificare succesorală, atunci pentru a evita distribuirea proprietății prin judecată (probate court), acest testament trebuie suplimentat de un trust întocmit profesional, și în acest mod, bunurile succesorale vor fi distribuite succesorilor în afara judecății.  

Prin colaborarea cu un avocat experimentat în întocmirea trusturilor, puteți crea un plan succesoral orientat spre minimizarea taxelor succesorale, protecția bunurilor de posibilile litigii, distribuirea bunurilor succesorale în etape și planificarea incapacității. Indiferent de obiectivele de planificare, ar trebui să întocmiți planul dvs. succesoral cât mai curând, deoarece orice planificare întârziată ar putea duce la imposibilitatea unei astfel de planificări din cauza unei afecțiuni medicale critice bruște sau chiar a decesului subit.

Un avocat de trusturi vă poate ajuta să adaptați distribuția proprietății succesorale ținând cont de circumstanțe speciale, cum ar fi un beneficiar minor sau un beneficiar adult care nu este foarte responsabil din punct de vedere financiar.

Administratorii numiți în trust vă vor îndeplini preferințele conform instrucțiunilor din trust. Aceasta este o opțiune utilă pentru cineva care trebuie să lase succesiunea bunurilor unui moștenitor care este minor, cu disabilități, iresponsabil financiar sau pur și simplu dorește o distribuire a bunurilor succesorale în etape pe o durată mai îndelungată din diferite considerente.

Trusturile nu sunt doar pentru cei bogați și, de fapt, majoritatea californienilor ar trebui să ia în considerare un trust.

Mai exact, un proces de succesiune prin judecată poate dura ani de zile și poate deveni public, ceea ce este extrem de îngrijorător atunci când intenționați să vă păstrați afacerile de familie în confidențialitate. Un trust poate salva moștenitorii de atenția nedorită din partea creditorilor și profitorilor. Un plan succesoral profesional este mult mai mult decât o listă a bunurilor dvs. și cine le primește în moștenire după deces. Chiar dacă preferințele dvs. sunt relativ simple – "Vreau ca totul să rămână copiilor mei" – distribuirea succesorală în California e mult mai complicată. Dacă aveți nevoie de un avocat de încredere axat pe planificarea succesorală în California, telefonați-ne astăzi pentru o consultație gratuită.
Avocat pe Planificarea Succesorală și Trusturi

EVALUARE GRATUITĂ

Vă rugăm să introduceți informația generală despre solicitarea dumneavoastră. Vă rugăm să vă abțineți de la introducerea oricăror informații confidențiale în această formă, deoarece acest lucru trebuie discutat în mod confidențial cu avocatul în timpul evaluării cazului dvs., care va fi efectuată de avocatul nostru prin telefon sau videoconferință.