Avocat axat pe trusturi, testamente și planificarea succesorală a afacerilor din California la dispoziția dvs.!

Contactați-ne

4935 Hillsdale Circle, Suite 400, El Dorado Hills, CA 95762

Luni - Vineri, 9:00-18:00 PST.

Sunați-ne 24/7: 8002851140

Urmați-ne

Telefonează-ne acum.

Acorduri de administrare fiduciară: Un ghid pentru înțelegerea și punerea lor în aplicare

Acorduri de administrare fiduciară

Un trust este un aranjament juridic care permite unei persoane sau unei organizații să dețină active în numele unei alte persoane sau entități. Trusturile pot fi constituite în diverse scopuri, inclusiv pentru planificarea succesorală, planificarea fiscală și protecția activelor. Pentru a se asigura că trustul este gestionat în mod eficient și în conformitate cu dorințele constituitorului (persoana care înființează trustul), se poate încheia un acord de administrare a trustului.

Un acord de administrare fiduciară este un document scris care prezintă termenii și condițiile de administrare a unui trust. Acest acord include, de obicei, informații despre puterile și responsabilitățile fiduciarului, drepturile beneficiarilor și îndatoririle constituitorului. Acesta este un instrument esențial pentru a se asigura că trustul este administrat în mod corespunzător și că interesele tuturor părților sunt protejate.

În cele ce urmează sunt prezentate câteva elemente-cheie care se regăsesc în mod obișnuit în acordurile de administrare fiduciară:

  1. Rolurile și responsabilitățile administratorului: Administratorul este persoana sau entitatea responsabilă de gestionarea fiduciei și de punerea în aplicare a clauzelor acordului. Contractul de administrare a fiduciei trebuie să precizeze competențele și îndatoririle fiduciarului, cum ar fi capacitatea de a lua decizii de investiții, de a distribui activele către beneficiari și de a gestiona conturile financiare ale fiduciei.
  2. Drepturile beneficiarilor: Beneficiarii fiduciei au dreptul de a primi beneficiile prevăzute în contractul de fiducie. Acordul de administrare a fiduciei trebuie să prezinte drepturile beneficiarilor, inclusiv dreptul acestora de a primi informații despre fiducie și activele acesteia.
  3. Obligațiile concedentului: Concedentul este responsabil pentru înființarea fiduciei și pentru a se asigura că aceasta este gestionată în conformitate cu dorințele sale. Contractul de administrare a fiduciei ar trebui să prezinte obligațiile constituitorului, cum ar fi furnizarea de instrucțiuni administratorului cu privire la modul de gestionare a fiduciei.
  4. Dispoziții privind investițiile și distribuția: Contractul de administrare a fiduciei trebuie să prezinte dispozițiile privind investițiile și distribuirea fiduciei. Acestea includ informații privind modul în care vor fi investite activele trustului și cum vor fi distribuite profiturile către beneficiari.
  5. Dispoziții de încetare: Contractul de administrare fiduciară trebuie să precizeze condițiile în care se va pune capăt fiduciei. Acestea pot include decesul constituitorului, epuizarea activelor trustului sau apariția unui eveniment specific descris în acord.

În concluzie, acordurile de administrare fiduciară joacă un rol esențial în asigurarea faptului că trusturile sunt gestionate în mod corespunzător și în conformitate cu dorințele constituitorului. Acestea oferă claritate și structură pentru toate părțile implicate în trust, inclusiv pentru fiduciar, beneficiari și constituitor. Înainte de a încheia un acord de administrare a fiduciei, este important să solicitați sfatul unui avocat avizat pentru a vă asigura că acordul este obligatoriu din punct de vedere juridic și răspunde nevoilor dumneavoastră specifice.

Împarte: